Onze reactie op de informatiebijeenkomst

Van grote onduidelijkheid over wat er nou eigenlijk wel en niet gebouwd gaat worden, misverstanden over het participatieproces en het gevoel dat het misschien toch iets te veel een gelikte show was. De reacties die we ontvingen na de informatiebijeenkomst over de plannen voor het villapark in Vlietland op vrijdag 23 september maakten vooral duidelijk dat er nog veel niet duidelijk is. Het riep ook bij ons de nodige vragen op. Graag delen we hier hoe wij de bijeenkomst hebben ervaren.

Het plan kan wél gewijzigd worden

Tijdens de bijeenkomst maar ook in de raadsbrief van 13 september 2022 wordt aangegeven dat het bestemmingsplan van 2005 onherroepelijk is. Dat wil niet zeggen dat je niets kunt wijzigen, want dat stelt de ontwikkelaar nu juist zelf voor. Dus je kunt het plan ook nog veel ingrijpender wijzigen. Dat kan als de politiek daar de moed voor heeft en het 17 jaar oude plan durft te beoordelen met de kennis van nu. Namens 17.000 mensen doen wij hiertoe een dringende oproep.

Wat gebeurt er met de rest van Vlietland?

Wat ons opvalt is dat er nu een klein stukje van het plangebied wordt besproken. Wat er met de rest gebeurt is niet helder. Een aantal onderwerpen uit het oude plan wordt benoemd, andere niet. We vrezen dat er geen integrale afweging is van de belangen van alle partijen. Het individuele commerciële belang van de ontwikkelaar en exploitant lijkt voorop te staan. Het publieke belang van de gebruikers van het gebied en de omwonenden lijkt daaraan ondergeschikt.

Gebrek aan participatie

Waarom is er niet gekeken naar alternatieven? Waarom wordt er zoveel gemeenschapsgeld uitgegeven ten behoeve van de ontwikkelaars en exploitant? Waarom heeft er geen goede participatie plaatsgevonden? Er heeft op ons initiatief een gesprek plaatsgevonden met de ontwikkelaars waarin wij onze zorgen hebben geuit en veel vragen hebben gesteld. Dit gesprek heeft ons geenszins gerustgesteld, integendeel. We hebben nog steeds heel veel onbeantwoorde vragen. Dat hiermee werd gesuggereerd dat er participatie plaatsvindt maakt ons alleen nog maar meer bezorgd dan we al waren. Wij geloven dat participatie meer is dan het zenden van informatie of een enkele keer met elkaar om de tafel zitten. We denken dat het juist vraagt om een actieve, betrokken en luisterende houding van burgers, maar ook van de overheid en andere partijen.

Een zorgvuldig democratisch proces

Wij pleiten enkel voor een zorgvuldig democratisch proces waarin er voldoende tijd wordt genomen om alle vragen die leven te beantwoorden. Wij vragen daarom om uitstel om een overhaast en onomkeerbaar besluit te voorkomen. Dan is er voldoende tijd voor burgerparticipatie en het zorgvuldig afwegen van alle betrokken belangen in heel Vlietland Noordoost in plaats van alleen te focussen op twee losse stukken in Vlietland Noord. Wij vertrouwen erop dat er dan een goed doorontwikkeld en vooral gedragen plan zal komen voor een prachtig Vlietland waar wij en de komende generaties volop van kunnen blijven genieten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven