Waarom er nog wel tijd is voor échte participatie

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft herhaaldelijk gesuggereerd dat het bestemmingsplan uit 2005 onherroepelijk is. Zoals we al eerder aangeven betekent dat echter niet dat je het niet kunt wijzigen. Dat is namelijk wat de ontwikkelaar zelf voorstelt met het plan doorontwikkeling Vlietland. Wij pleiten er daarom voor om het plan nogmaals te wijzigen en hebben dit voorstel juridisch onderbouwd.

Juridische notitie

Bij de totstandkoming van het huidige plan doorontwikkeling Vlietland heeft geen echte burgerparticipatie plaatsgevonden en is geen integrale belangenafweging gedaan. Er is ruimte om dat alsnog te doen. We schreven hier een juridische onderbouwing voor die we hebben gedeeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland.

Voorbereidingsbesluit

Om het plan nogmaals te kunnen herzien is een voorbereidingsbesluit nodig. Met zo’n voorbereidingsbesluit wordt verklaard dat het gebied van het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005 integraal wordt herzien.

Financiële risico’s en planschade

Het niet vaststellen van het bestemmingsplan en het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft geen financiële risico’s voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de notitie zetten we uiteen waarom dat zo is.

Downloads

We hopen op een spoedige reactie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie op ons voorstel. Wil je meer weten over onze juridische notitie of het stappenplan voor het herzien van het bestemmingsplan? Dan kun je die hieronder downloaden.

Juridische notitie voorbereidingsbesluit en financiële risico’s
Stappenplan herziening bestemmingsplan
Aanbiedingsbrief juridische notitie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven