Stikstofuitspraak biedt nieuwe kansen voor burgerparticipatie in Vlietland

De Raad van State deed 2 november 2022 uitspraak in de zogeheten stikstofzaak. Waar tot voor kort stikstof die wordt uitgestoten bij de aanleg van infrastructuur werd uitgesloten van stikstofberekeningen, is dat nu niet langer toegestaan. De zogeheten bouwvrijstelling komt daarmee te vervallen. En dat heeft ook gevolgen voor de bouwplannen in Vlietland.

Aanvullende stikstofberekeningen nodig

Het beoogde vakantiepark in Vlietland Noord wordt gebouwd in de nabijheid van meerdere Natura2000 gebieden. De effecten van het vrijkomen van stikstof tijdens de aanleg van het park moet per Natura2000 gebied onderzocht worden. Dat betekent dat voor het bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord” extra stikstofberekeningen nodig zijn. Wij zijn van mening dat de effecten van de aanleg van de grondwallen en het aan- of verleggen van wegen, waterkeringen en andere infrastructuur voor het vakantiepark voor het vakantiepark daarin meegenomen moeten worden. Deze grondwallen worden aangelegd om te voorkomen dat de recreatiewoningen uitkijken op de fly-overs van de Rijnlandroute. Ze zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de bouw van de woningen. 

De stikstofuitspraak is een kans

Wij zien deze uitspraak van de Raad van State dan ook als een kans. Een kans om nu wel serieus vorm te geven aan burgerparticipatie én een kans voor een bredere maatschappelijke bezinning over het omgaan met de schaarse “stikstofruimte” die ons rest. Projecten in het kader van acute woningnood, waterveiligheid (dijken) en ten behoeve van de energietransitie zouden daarbij voorrang moeten hebben.  

Stikstofnotitie

In onze stikstofnotitie gaan we dieper in op de wijze waarop is omgegaan met stikstof in het bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’. We lichten de uitspraak van de Raad van State toe, beschrijven de mogelijke gevolgen hiervan voor de bestemmingsplanprocedure en onderbouwen het standpunt dat we als burgerinitiatief hierbij innemen. De notitie wordt afgesloten met een oproep aan de raadsleden van de Gemeente Leidschendam – Voorburg.

Download onze stikstofnotitie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven