De second opinion komt er!

6 insprekers. 2 moties. Zo veel publiek dat het te krap werd op de publieke tribune. Het spoeddebat over een second opinion voor de ontwikkelingen rondom Vlietland maakte het nodige los. Maar wij zijn blij, want na een drieënhalf uur durend debat is unaniem besloten dat de second opinion er gaat komen. En dat niet alleen. De motie ‘Alternatieven voor bestemmingsplan Vlietland-Noord’ is óók aangenomen. De second opinion en deze motie geven samen de kans om goed te onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om tot een bestemmingsplan te komen voor Vlietland dat breed gedragen is en Vlietland groen en open houdt.

Hoe zat het ook al weer?

Waarom heeft de raad om een second opinion gevraagd? Dat heeft alles te maken met een voorstel dat wij als burgerinitiatief deden. Op dit moment bestaat er een geldend bestemmingsplan voor Vlietland uit 2005. Volgens dat plan mogen er vakantiewoningen en -appartementen in Vlietland worden gebouwd. De nieuwe projectontwikkelaar Dutch Lake Residences wil nu van de 120 recreatieappartemen 120 grondgebonden woningen maken. Ze maakten daarom een aangepast plan: het conceptbestemmingsplan Vlietland Noord. De gemeenteraad moet dat plan vaststellen. 

Waarom een second opinion?

2023 is alleen geen 2005. De tijden zijn veranderd. Er is een klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, woningcrisis etc. Daarom stelden we de raad voor een zogeheten voorbereidingsbesluit te nemen. Dan stel je het conceptbestemmingsplan niet vast en neem je een jaar de tijd om een derde en beter plan voor te bereiden. Samen met alle omwonenden en andere belanghebbenden. Het college raadde het nemen van zo’n voorbereidingsbesluit echter af in een inmiddels veelbesproken raadsbrief. Wij missen een goede juridische onderbouwing van hun oordeel. Daarnaast zijn enkele aannames uit de raadsbrief via een brief van de provincie ontkracht. Via de aangevraagde second opinion kan een onafhankelijke derde nu gaan beoordelen of het voorstel dat wij deden voor een voorbereidingsbesluit wel degelijk mogelijk is.

Motie ‘Alternatieven voor bestemmingsplan Vlietland-Noord’

In aanvulling op initiatiefvoorstel ‘second opinion Vlietland Noord’ is een motie aangenomen: de motie ‘Alternatieven voor bestemmingsplan Vlietland-Noord’. Daarin wordt gevraagd te onderzoeken of het huidige bestemmingsplan kan worden gewijzigd en vervangen kan worden door een groen bestemmingsplan en om andere alternatieven te onderzoeken dan de twee door het college genoemde opties, waaronder het door ons gesuggereerde voorbereidingsbesluit. Deze motie sluit aan bij wat de wethouder aangeeft: als zij de mogelijkheid zou hebben om dit plan te wijzigen en Vlietland open en groen te houden. zou ze dat graag willen. Maar ze is helaas geadviseerd dat daar geen mogelijkheden voor zijn. Het antwoord op de in deze motie gestelde vragen biedt dus de opening waar de wethouder naar zoekt en daarmee kansen voor een groen en open Vlietland.

De insprekers

Zes burgers spraken in voorafgaand aan het spoeddebat. Over de waarde van de natuur in Vlietland, over de verwarring die de gemeente steeds laat ontstaan over de ontwikkelingen rondom Vlietland, over de zorgen rondom de enorme grondwallen, over het perspectief van een 19-jarige en over het belang van het betrekken van burgers bij de planvorming bij een alom geliefd natuur- en recreatiegebied. Hieronder kun je de betogen van alle sprekers teruglezen.

Sander Wennekers van Duurzaam Leidschendam-Voorburg (pdf)
Mirjam Ros van Burgerinitiatief Vlietland (pdf)
Ed Krijgsman van de Vrienden van Vlietland (pdf)
Job de Haas van de Buren van Vlietland (pdf)
Tijmen Weijermars (pdf)
Koos Ris van de Burger Kracht Centrale Leidschendam-Voorburg 

Terugkijken

Heb je het spoeddebat gemist en wil je het terugkijken? Dat kan!

De stem van de burger

Tot slot willen we iedereen weer bedanken voor de overweldigende steun, de vele open brieven aan de raad en jullie aanwezigheid bij het spoeddebat. We merken dat dit het verschil maakt. Politici zijn er immers om belangen van burgers te verdedigen. Ze zijn er voor ons dus. Zo blijven we ons samen uitspreken en sterk maken voor het behoud van een groen en open Vlietland voor de hele regio.

1 gedachte over “De second opinion komt er!”

  1. Ton van der Horst

    Naast de winst voor vlietland, er zal een gedragen plan worden ontwikkeld, is er ook winst voor de samenleving. Het is belangrijk dat burgers een prominente rol hebben bij het ontwikkelen van ‘hun’ openbare ruimte. Overheden/ beleidsmakers moeten leren om doelen zou ruim mogelijk te stellen, met als uitgangspunt dat burgerparticipatie een belangrijk en onmisbaar element is bij het verder ontwikkelen en uitwerken. Het is ook een belangrijk signaal naar ontwikkelaars. Die zullen zich terdege moeten informeren over wat er in de samenleving leeft. De openbare ruimte is immers te kostbaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven