De second opinion: hoe zat het ook al weer?

Het is bijna 2 maanden geleden sinds de veelbesproken extra raadsvergadering van de gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) waar wethouder Bianca Bremer een paar keer aangaf dat het bestemmingsplan (BP) uit 2005 in beton gegoten is, want onherroepelijk. Na vaststelling en verwerpen van de bezwaren door de Raad van State in 2010 is het plan af, klaar en niets meer aan te doen. De wethouder stopt het plan in een kluis en gooit de code van de kluis weg. Zo heeft ze het haar man uitgelegd, vertelde ze tijdens het debat. Maar is dat zo? Een second opinion moet daar uitsluitsel over geven.

Ambtelijke notitie

In een ambtelijke notitie die de gemeente schreef op ons voorstel voor een voorbereidingsbesluit, worden een aantal argumenten genoemd waarom zo’n besluit niet genomen zou kunnen worden:

  • Onrechtmatig. De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt dat het niet vaststellen van het bestemmingsplan en het nemen van een voorbereidingsbesluit onrechtmatig zou kunnen zijn.
  • Inspanningsverplichting. Door het plan niet vast te stellen voldoet de gemeente niet aan de inspanningsverplichting. 
  • Schadeclaim. Volgens de notitie kan het niet vaststellen van het plan leiden tot een schadeclaim voor de gemeente.

Voor bovenstaande argumenten geldt wel dat ook de gemeente dit allemaal niet zeker weet. In de notitie wordt gesproken over “onder omstandigheden” en een “kans op”. Hoe dit precies zit moet de second opinion onder andere gaan uitwijzen. 

De second opinion

Met een voorbereidingsbesluit door de raad van LV willen wij ervoor zorgen dat er een breed gedragen plan komt voor een goede ruimtelijke inrichting van het gebied. Wij kijken daarom uit naar de uitkomst van de second opinion. Tot die tijd nog even dit:

  • Het kan nooit zo zijn dat een gemeenteraad gebonden is aan een contractuele inspanningsverplichting van een college van B&W.
  • Het college voldoet naar behoren aan een contractuele inspanningsverplichting met een ontwikkelaar door het in procedure brengen van een bestemmingsplan. Een college kan en mag geen resultaten garanderen en al helemaal geen verplichtingen aangaan met de ontwikkelaar die gaan over raadsbevoegdheden.
  • De raad is bij uitstek bevoegd haar visie op de wenselijkheid van ruimtelijke ontwikkelingen te wijzigen en mag daarom altijd een voorbereidingsbesluit nemen.
  • Je kunt niet in beroep tegen een voorbereidingsbesluit.
  • Wij hebben geen jurisprudentie kunnen vinden waaruit blijkt dat een voorbereidingsbesluit wegens misbruik van tafel is gegaan.

Verder lezen

Wat was een voorbereidingsbesluit ook al weer en waarom denken wij dat de raad die juist wel kan nemen voor Vlietland? Download onderstaande notitie waarin we alles nog een keer uitgebreid uitleggen.

> Download “De Vlietland papers: het voorstel van het burgerinitiatief nog eens uitgelegd”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven