40.000 euro participatiebudget voor Vlietland

Een breed participatietraject opzetten voor Vlietland? De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er nog steeds niet zo veel zin in. Maar wij hebben daar wel ideeën over. Zeker als blijkt dat het wel degelijk mogelijk is het bestemmingsplan te herzien. Een second opinion door een onafhankelijke advocaat op ons voorstel om het huidige plan te herzien door het nemen van een voorbereidingsbesluit moet dat binnenkort uitwijzen. Als de gemeente geen interesse heeft in de 40.000 euro die de provincie hiervoor ter beschikking stelt, maken wij er graag gebruik van om een participatietraject op te zetten voor een breed en gedragen nieuw plan voor Vlietland Noordoost.

Betrek de wijde omgeving

De Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden begin maart met een motie in om brede participatie rondom Vlietland te stimuleren. De motie was nadrukkelijk bedoeld om niet alleen inwoners uit Leidschendam-Voorburg bij dit traject te betrekken. Maar juist ook uit de wijde omgeving van Vlietland. Denk aan inwoners uit de gemeentes Voorschoten, Leiden en Zoeterwoude. Een groot deel van de bezoekers van Vlietland komt immers uit die gemeentes en het verlies van Vlietland als recreatiegebied wordt daar misschien nog wel meer gevoeld dan in Leidschendam-Voorburg. De 17.000 handtekeningen onder de petitie maken dat meer dan duidelijk.

Uitkomst second opinion is cruciaal

De gemeente Leidschendam-Voorburg houdt echter vast aan het standpunt dat er alleen participatie kan plaatsvinden op het inrichtingsplan. Dat betekent dat burgers niet mogen meedenken over wat er met Vlietland gebeurt, maar alleen over details binnen het plan zoals het is bedacht door de ontwikkelaars. Je moet dan denken aan wel of geen groene schuttingen en de kleur van de prullenbakken. We schreven eerder dat de gemeente Leidschendam-Voorburg zelf eigenlijk geen voorstander is van dergelijke schijnparticipatie. Maar voor Vlietland is echte participatie volgens de gemeente niet mogelijk. En dat is opmerkelijk. Want met een voorbereidingsbesluit kan participatie juist wel eerder in het traject plaatsvinden en we horen elk moment of dat voorbereidingsbesluit inderdaad mogelijk is. Heeft de gemeente niet te vroeg gereageerd op de vraag van de provincie? Of zien ze nog steeds de noodzaak van brede participatie door álle belanghebbenden bij dit belangrijke en inmiddels zo beladen dossier niet in?

We staan te trappelen

Wij hebben in elk geval wél ideeën over een breed participatietraject voor Vlietland en we hebben een enthousiast team dat staat te trappelen om aan zo’n traject te beginnen. We zouden dan ook graag gebruikmaken van de middelen die de provincie hiervoor ter beschikking stelt. Goede participatie vindt namelijk aan het begin van een traject plaats en niet als je inwoners al voor voldongen feiten plaatst aan het eind van een traject.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven