Pleidooi voor openheid

Open brief

Een pleidooi voor openheid

Een jaar geleden zetten 17.000 mensen een handtekening voor een groen en open Vlietland. Gedurende dat jaar zagen we de gemeente Leidschendam-Voorburg steeds geslotener worden. Wat begon met het achterhouden van een advies van de huisadvocaat, is nu uitgedraaid op het geheimhouden van alles wat met dit gevoelige dossier te maken heeft. En daar wordt grof juridisch geschut bij ingezet. Want helaas is handelen in de geest van de Wet open overheid er tot nu toe niet bij. Het leidt tot afstand tussen burger en overheid en tot groeiend wantrouwen.

Woo-verzoek openbaar maken first opinionHet Burgerinitiatief en de Vrienden van Vlietland deden eind 2022 een Woo-verzoek om de first opinion openbaar te maken. De gemeente wees deze verzoeken af. Daartegen maakten de beide organisaties onafhankelijk van elkaar bezwaar. Beide organisaties hebben elk aan een verschillende onafhankelijke bezwaarschriftencommissie het bezwaar toegelicht. De commissies bestaan uit juristen die niet werkzaam zijn bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Beide commissies zouden de verschillende standpunten moeten beoordelen op hun rechtmatigheid en de gemeente hun advies toesturen. In dit geval is dat niet gebeurd. Het is onbekend of het advies er nog niet is of dat de gemeente het zelf nog aanhoudt. De wettelijke reactietermijn om een besluit op bezwaar te nemen heeft de gemeente inmiddels wel ruim overschreden.

Maak een einde aan geheimzinnigheid

Een democratie functioneert niet als wantrouwen overheerst. Daarom roepen wij de gemeenteraad op een einde te maken aan alle onduidelijkheid, geheimzinnigheid en verwevenheid tussen de first en second opinion. Wij pleiten voor het volgende:

  1. Maak het advies van de bezwaarschriftencommissie over de first opinion zo spoedig mogelijk openbaar. Dat geeft de raad het inzicht of ons verzoek tot openbaarmaking van de first opinion terecht is en op welke gronden.
  2. Neem pas daarna in een openbare stemming een besluit over de geheimhouding van de first en second opinion. Een openbare stemming is nodig omdat dit nadrukkelijk geen hamerstuk is en transparantie helpt om het vertrouwen te herstellen.

Herstel het vertrouwen

De Wet open overheid bestaat om iedereen een eerlijke en democratische kans te geven om cruciale informatie boven tafel te krijgen. In het geval van Vlietland kan die informatie het verschil betekenen tussen kaalslag en vernietiging van de natuur of het behoud en het versterken ervan. Wat is er zo geheim dat je daarvoor het vertrouwen van je burgers schaadt? Wordt wellicht bevestigd dat het wel mogelijk is de voor Vlietland desastreuze plannen nog tegen te houden? Als dat zo is heeft iedereen het recht dat te weten. Herstel daarom het vertrouwen van de 17.000 ondertekenaars van de petitie en alle andere betrokkenen. Wees transparant. En voorkom zo dat dit hoofdpijndossier de bestuurders en raadsleden nog jaren zal achtervolgen.

Was getekend,

  • Burgerinitiatief Vlietland
  • Vrienden van Vlietland
  • Buren van Vlietland
  • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken
  • Bomenbond Rijnland
  • BurgerKrachtCentrale

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven