Nieuws

 • Kom naar de raadsvergadering op 26 september

  Kom naar de raadsvergadering op 26 september

  Kom naar de raadsvergadering op 26 september! Kom dinsdag 26 september om 19.30 naar de raadsvergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad komt volgende week dinsdag bij elkaar voor een raadsvergadering in Huize Swaensteyn in Voorburg. Ze stemmen daar over het wel of niet openbaren van de first en second opinion over ons voorstel…

 • Pleidooi voor openheid

  Pleidooi voor openheid

  Pleidooi voor openheid Open brief Een pleidooi voor openheid Een jaar geleden zetten 17.000 mensen een handtekening voor een groen en open Vlietland. Gedurende dat jaar zagen we de gemeente Leidschendam-Voorburg steeds geslotener worden. Wat begon met het achterhouden van een advies van de huisadvocaat, is nu uitgedraaid op het geheimhouden van alles wat met…

 • Ingebrekestelling gemeente wegens vertraging besluit op bezwaar Woo-verzoek

  Ingebrekestelling gemeente wegens vertraging besluit op bezwaar Woo-verzoek

  Ingebrekestelling gemeente wegens vertraging besluit op bezwaar Woo-verzoek Het burgerinitiatief Vlietland deed al op 22 december 2022 een verzoek op basis van de Wet open overheid om inzage te krijgen in het advies dat de huisadvocaat gaf over de mogelijkheid tot het bevriezen van het nieuwe bestemmingsplan voor natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat verzoek werd…

 • Snapt de wethouder het zelf nog wel?

  Snapt de wethouder het zelf nog wel?

  Snapt de wethouder het zelf nog wel? Zowel voor- als tegenstanders zijn het over één ding eens: Vlietland is een bijzonder complex dossier. Daarom kwam wethouder Bianca Bremer onlangs bij Midvliet tekst en uitleg over de plannen geven. Zij deed daar uitspraken die onze wenkbrauwen diep lieten fronsen. Wij vragen ons na dit interview af…

 • Wat de samenvatting van de second opinion ons wel en niet vertelt

  Wat de samenvatting van de second opinion ons wel en niet vertelt

  Wat de samenvatting van de second opinion ons wel en niet vertelt Na een maandenlange strijd om het oorspronkelijk juridisch advies geopenbaard te krijgen werd door iets of iemand binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten dat óók de second opinion geheim was. Er was een extra – en ja ook besloten en dus geheime – raadsvergadering…

 • Kom naar de demonstratie op 11 juli!

  Kom naar de demonstratie op 11 juli!

  Kom naar de demonstratie op 11 juli! Kom 11 juli om 19.00 demonstreren bij de extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad komt dinsdag 11 juli extra bijeen in Huize Swaensteyn in Voorburg. Ze vergaderen over het wel of niet openbaren van de second opinion voor ons voorbereidingsbesluit. De vergadering is besloten, maar…

 • Hoe eerlijk en onafhankelijk was het aanvragen van de second opinion?

  Hoe eerlijk en onafhankelijk was het aanvragen van de second opinion?

  Hoe eerlijk en onafhankelijk was het aanvragen van de second opinion? Wat waren we blij op 1 februari met de komst van de second opinion. Een onafhankelijk advocaat zou toetsen of ons voorstel voor een voorbereidingsbesluit en dus het voorbereiden van een nieuw plan voor Vlietland Noordoost mogelijk zou zijn. Het college had via een…

 • Reactie nieuwe dreigementen Dutch Lake Residence

  Reactie nieuwe dreigementen Dutch Lake Residence

  Reactie nieuwe dreigementen Dutch Lake Residence Onlangs berichtte Vlietnieuws dat als de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het ontwerp bestemmingsplan dat de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt, afwijst ontwikkelaar Dutch Lake Residence geen schadeclaim bij de gemeente neer kan leggen. Projectontwikkelaar Dutch Lake Residence heeft daarop gereageerd dat ze wel degelijk…

 • Steunt de huisadvocaat het advies van het Burgerinitiatief over Vlietland?

  Steunt de huisadvocaat het advies van het Burgerinitiatief over Vlietland?

  Steunt de huisadvocaat het advies van het burgerinitiatief over Vlietland? De gemoederen rondom Vlietland lopen nog altijd hoog op. Een van de zaken die ons als burgerinitiatief frustreert is het gebrek aan transparantie bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en de andere betrokken partijen. Het advies van de huisadvocaat over ons memo over een voorbereidingsbesluit is geheim.…

 • Waarom is de second opinion geheim?

  Waarom is de second opinion geheim?

  Waarom is de second opinion geheim? Volgens een bericht op Vlietnieuws.nl zou de second opinion die door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is aangevraagd naar aanleiding van een geheim advies van de huisadvocaat en een juridisch advies van de ad interim bestemmingsplanjurist van de gemeente geen uitsluitsel geven. Wij hebben altijd al gezegd en benadrukken nu…

 • 40.000 euro participatiebudget voor Vlietland

  40.000 euro participatiebudget voor Vlietland

  40.000 euro participatiebudget voor Vlietland Een breed participatietraject opzetten voor Vlietland? De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er nog steeds niet zo veel zin in. Maar wij hebben daar wel ideeën over. Zeker als blijkt dat het wel degelijk mogelijk is het bestemmingsplan te herzien. Een second opinion door een onafhankelijke advocaat op ons voorstel om het huidige…

 • De second opinion: hoe zat het ook al weer?

  De second opinion: hoe zat het ook al weer?

  De second opinion: hoe zat het ook al weer? Het is bijna 2 maanden geleden sinds de veelbesproken extra raadsvergadering van de gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) waar wethouder Bianca Bremer een paar keer aangaf dat het bestemmingsplan (BP) uit 2005 in beton gegoten is, want onherroepelijk. Na vaststelling en verwerpen van de bezwaren door de Raad…

 • Uitvoering motie ‘Alternatieven voorbestemmingsplan Vlietland-Noord’

  Uitvoering motie ‘Alternatieven voorbestemmingsplan Vlietland-Noord’

  Uitvoering motie ‘Alternatieven voorbestemmingsplan Vlietland-Noord’ Tijdens het spoeddebat van 1 februari nam de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg niet alleen een motie aan om een second opinion te laten uitvoeren op het juridisch advies van het college over een voorbereidingsbesluit. Maar ook om een motie om te zoeken naar alternatieven voor het bestemmingsplan Vlietland-Noord. Samen met de…

 • Stemwijzer voor Vlietland

  Stemwijzer voor Vlietland

  Stemwijzer voor Vlietland In Zuid-Holland kunnen we 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen kiezen uit 20 partijen. Burgerinitiatief Vlietland schreef ze allemaal aan met de vraag of ze voor of tegen de plannen voor een vakantiepark in het natuur- en recreatiegebied Vlietland zijn. De meerderheid blijkt het opofferen van de schaarse stukjes groen in de…

 • Wat is er gevraagd aan de huisadvocaat?

  Wat is er gevraagd aan de huisadvocaat?

  Wat is er gevraagd aan de huisadvocaat? Het begint inmiddels te lijken op een heuse soap. Het kwam uitgebreid aan bod tijdens het spoeddebat. En ook Vlietnieuws wijdde er verschillende berichten aan: wat is er nou precies gevraagd aan de huisadvocaat over het voorstel dat wij deden voor een voorbereidingsbesluit? Omdat wij dat ook wilden…

 • Politieke partijen en burgers demonstreren samen voor groen en open Vlietland

  Politieke partijen en burgers demonstreren samen voor groen en open Vlietland

  Kom demonstreren voor een groen en open Vlietland! “Vlietland moet groen en open blijven!” Dat is de oproep die diverse gemeentelijke en provinciale fracties en met hen allerlei lokale burgerbewegingen in de afgelopen maanden hebben gedaan aan het college van Leidschendam-Voorburg. Een aantal van die partijen organiseren nu een gezamenlijke demonstratie op zondagmiddag 12 maart…

 • De second opinion komt er!

  De second opinion komt er!

  De second opinion komt er! 6 insprekers. 2 moties. Zo veel publiek dat het te krap werd op de publieke tribune. Het spoeddebat over een second opinion voor de ontwikkelingen rondom Vlietland maakte het nodige los. Maar wij zijn blij, want na een drieënhalf uur durend debat is unaniem besloten dat de second opinion er…

 • Kom naar het spoeddebat

  Kom naar het spoeddebat

  Kom naar het spoeddebat! Aanstaande woensdag 1 februari is er een spoeddebat in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over Vlietland en het plan om daar een vakantiepark te bouwen. Het spoeddebat is aangevraagd door de vijf oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks, CDA en ChristenUnie als reactie op een brief van de provincie. De provincie corrigeert in deze…

 • Provincie corrigeert aannames college van B&W over bouwplannen Vlietland

  Provincie corrigeert aannames college van B&W over bouwplannen Vlietland

  Provincie corrigeert aannames college van B&W over bouwplannen Vlietland Als burgerinitiatief Vlietland uitten wij eind december onze zorgen over een raadsbrief waarin het college van B&W van Leidschendam-Voorburg ons voorstel voor het nemen van een voorbereidingsbesluit afwijst. Wij vonden de onderbouwing van hun argumenten in die brief niet overtuigend en hebben daar de nodige vragen…

 • De vraag is niet of je Vlietland vol mág bouwen, maar of je het moet willen

  De vraag is niet of je Vlietland vol mág bouwen, maar of je het moet willen

  De vraag is niet of je Vlietland vol mág bouwen, maar of je het moet willen Dutch Lake Residence stuurde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vorige week een brief. Ze constateren dat het vaststellen van het bestemmingsplan vertraging oploopt. Ze lijken het verzet tegen de plannen daarvan de schuld te geven. Dit is opmerkelijk want daar…

 • Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg, toon moed en bescherm Vlietland!

  Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg, toon moed en bescherm Vlietland!

  Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg, toon moed en bescherm Vlietland! Sinds duidelijk werd dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een van de laatste stukjes groen in de regio wil opofferen voor een vakantiepark vragen ruim 17.000 omwonenden zich af waarom je dat juist in deze tijd nog zou doen. Als burgerinitiatief Vlietland probeerden we die zwaarwegende reden te achterhalen. We…

 • Angstig college wijst voorstel tot uitstel vaststellen bestemmingsplan af

  Angstig college wijst voorstel tot uitstel vaststellen bestemmingsplan af

  Angstig college wijst voorstel tot uitstel vaststellen bestemmingsplan af Het college van Leidschendam-Voorburg heeft duidelijk gereageerd op onze oproep om het vaststellen van het bestemmingsplan voor de doorontwikkeling van Vlietland noord uit te stellen via een voorbereidingsbesluit. Ze wijzen dit voorstel af uit angst voor een mogelijke schadeclaim van de ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR)…

 • Plan in strijd met wet en recht

  Plan in strijd met wet en recht

  5 redenen om het plan uit te stellen De afgelopen weken lieten we verschillende keren van ons horen. We schreven hoe we denken dat de stikstofuitspraak een belemmering vormt voor bouwen in Vlietland. Over hoe wij denken dat participatie eruit moet zijn en waarom we denken dat het nemen van een voorbereidingsbesluit het verstandigste is…

 • Burgerparticipatie. Wat is dat eigenlijk?

  Burgerparticipatie. Wat is dat eigenlijk?

  Burgerparticipatie. Wat is dat eigenlijk? Burgerparticipatie is hot kunnen we wel stellen. Ook wij vragen de gemeente Leidschendam-Voorburg steeds om een traject in te gaan met échte participatie. Maar wat is participatie eigenlijk? Hoe definieert de overheid het en hoe vinden wij dat echte burgerparticipatie eruit ziet? Een eenduidige definitie bestaat niet Als je gaat…

 • Stikstofuitspraak biedt nieuwe kansen voor burgerparticipatie in Vlietland

  Stikstofuitspraak biedt nieuwe kansen voor burgerparticipatie in Vlietland

  Stikstofuitspraak biedt nieuwe kansen voor burgerparticipatie in Vlietland De Raad van State deed 2 november 2022 uitspraak in de zogeheten stikstofzaak. Waar tot voor kort stikstof die wordt uitgestoten bij de aanleg van infrastructuur werd uitgesloten van stikstofberekeningen, is dat nu niet langer toegestaan. De zogeheten bouwvrijstelling komt daarmee te vervallen. En dat heeft ook…

 • Waarom er nog wel tijd is voor échte participatie

  Waarom er nog wel tijd is voor échte participatie

  Waarom er nog wel tijd is voor échte participatie De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft herhaaldelijk gesuggereerd dat het bestemmingsplan uit 2005 onherroepelijk is. Zoals we al eerder aangeven betekent dat echter niet dat je het niet kunt wijzigen. Dat is namelijk wat de ontwikkelaar zelf voorstelt met het plan doorontwikkeling Vlietland. Wij pleiten er daarom voor…

 • Antwoorden op vragen van de informatiebijeenkomst

  Antwoorden op vragen van de informatiebijeenkomst

  Antwoorden op vragen van de informatiebijeenkomst Tijdens de informatiebijeenkomst over de plannen voor een vakantiepark in Vlietland bleven vele vragen onbeantwoord. De gemeente Leidschendam-Voorburg gaf aan dat die vragen alsnog gesteld mochten worden. Het heeft even geduurd en inmiddels zijn de antwoorden ook binnen. Onvolledig Zelf zijn we teleurgesteld door veel van de gegeven antwoorden.…

 • Onze vragen over het bestemmingsplan

  Onze vragen over het bestemmingsplan Dat er over het bestemmingsplan voor Vlietland Noordoost nog veel vragen en onduidelijkheden bestaan staat buiten kijf. Ook na de informatiebijeenkomst op 23 september en de antwoorden op de vragen die daarna door de gemeente en provincie zijn gegeven is er voor ons nog veel onduidelijk. Vragenlijst Omdat wij het…

 • Geef je mening!

  Geef je mening!

  Geef je mening! We vroegen jullie om te tekenen voor een groen en open Vlietland. Aan die oproep gaven jullie met zijn 17.000’en massaal gehoor. We vroegen nog niet wáarom jullie Vlietland eigenlijk graag groen en open zien. Wat je stoort aan de plannen en wat Vlietland voor jullie betekent. Tijdens de het kijken van…

 • Onze reactie op de informatiebijeenkomst

  Onze reactie op de informatiebijeenkomst

  Onze reactie op de informatiebijeenkomst Van grote onduidelijkheid over wat er nou eigenlijk wel en niet gebouwd gaat worden, misverstanden over het participatieproces en het gevoel dat het misschien toch iets te veel een gelikte show was. De reacties die we ontvingen na de informatiebijeenkomst over de plannen voor het villapark in Vlietland op vrijdag…

 • Kijk met ons mee naar de livestream

  Kijk met ons mee naar de livestream

  Kijk met ons mee naar de livestream Vrijdag 23 september kijken we met elkaar de livestream van de informatiebijeenkomst over de plannen voor een vakantiepark in Vlietland Noordoost in het Kruispunt in Voorschoten. Graag nodigen we iedereen uit om daarbij te zijn. Vragen stellen Hoewel er tijdens de petitie-uitreiking was aangekondigd dat we tijdens de…

 • Petitie met ruim 17.000 handtekeningen overhandigd

  Petitie met ruim 17.000 handtekeningen overhandigd

  Petitie met ruim 17.000 handtekeningen overhandigd Onder toeziend oog van enthousiaste groep 8’ers, raadsleden uit Voorschoten, Leidschendam en Leiden en andere liefhebbers van een groen en open Vlietland is vandaag de petitie met meer dan 17.000 handtekeningen uitgereikt aan de de wethouder van Leidschendam-Voorburg Bianca Bremer in aanwezigheid van de gedeputeerde van Zuid-Holland Anne Koning…

 • Petitie 16 september aangeboden

  Petitie 16 september aangeboden

  Vrijdag 16 september is het zover! De petitie tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ zal dan worden overhandigd.

Scroll naar boven